Giới thiệu về Trung tâm CNTT PVI

1. Trung tâm Công nghệ thông tin PVI (gọi tắt là Trung tâm) là chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần PVI, có chức năng thực hiện các hoạt động về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và kinh doanh cho các đơn vị thành viên của PVI, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và của PVI.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại tầng 20, Tòa nhà PVI Tower, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý của PVI Holdings về tổ chức, biên chế và hoạt động; Trung tâm CNTT quản trị và vận hành toàn bộ hoạt động của hệ thống CNTT tại PVI; Các đơn vị thành viên của PVI sử dụng dịch vụ, hệ thống CNTT do Trung tâm CNTT cung cấp.

Nhiệm vụ của Trung tâm CNTT PVI

  • Xây dựng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin cho các đơn vị thành viên của PVI;
  • Quản trị, vận hành, duy trì, nâng cấp hệ thống CNTT đảm bảo các dịch vụ, các phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu, thư điện tử, trang thông tin điện tử PVI,… hoạt động thông suốt, ổn định.
  • Giám sát việc ứng dụng CNTT tại các đơn vị trong hệ thống đảm bảo theo định hướng phát triển chung của PVI
  • Cung cấp dịch vụ CNTT cho các đơn vị khai thác và sử dụng, đảm bảo công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho các đơn vị
  • Đảm bảo hệ thống CNTT hoạt động an toàn và bảo mật.