PVI - Ngày Nay

Thành tựu PVI 

PVI - Lịch sử

Lịch sử hình thành PVI

PVI - Tin hoạt động

Tin về các hoạt động của PVI

Thành Viên

PVI Holdings

Công ty Mẹ PVI Holdings thực hiện các chức năng: quản trị vốn, đầu tư, chiến lược – kế hoạch, tổ chức nhân sự, thương hiệu, quản lý tòa nhà và kinh doanh dịch vụ, công nghệ thông tin. Các cổ đông chiến lược lớn của PVI gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, HDI Global SE – Nhà bảo hiểm công nghiệp hàng đầu của Đức và Tập đoàn tài chính quốc tế IFC.

Xem thêm
Bảo hiểm PVI

Bảo hiểm PVI kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ với mạng lưới hoạt động tại 64 tỉnh thành của Việt Nam, là nhà bảo hiểm công nghiệp số 1 tại Việt Nam. Bảo hiểm PVI không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm xây dựng vững chắc hệ thống bán lẻ tại thị trường trong nước, tiến từng bước vững vàng trên con đường vươn ra thị trường Đông Nam Á.

Xem thêm
Tái Bảo hiểm PVI RE

PVI Re là nhà tái bảo hiểm được đánh giá cao tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, công ty đã trở thành công ty đại chúng, niêm yết trên sàn chứng khoán, tiếp tục vươn mình, liên tiếp đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong nhiều năm liên tiếp.

Xem thêm
Quản lý Quỹ PVI AM

PVI AM là một trong 10 công ty quản lý quỹ có giá trị ủy thác và tư vấn đầu tư lớn nhất thị trường Việt Nam, PVI AM cung cấp các giải pháp quản lý quỹ, quản lý danh mục và tư vấn đầu tư với hiệu quả và chuẩn mực cao, cân bằng mục tiêu lợi nhuận với quản lý rủi ro, đem lại lợi ích bền vững cho các khách hàng và đối tác.

Xem thêm

Giải thưởng và Danh hiệu

QUẢN TRỊ MINH BẠCH - KINH DOANH HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG