Thông điệp từ Chủ Tịch hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông,

Năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, lạm phát gia tăng, chiến tranh Nga-Ukraina, khủng hoảng năng lượng…dẫn đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ đạt 3,4%, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vượt bậc với tỷ lệ tăng trưởng GDP 2022 đạt 8,02%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 và là quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở Châu Á. 

Xem thêm